ام سی جی MCJ

ام سی جی MCJ

ام سی جی MCJ

MCJ

اهل سیرجان از استان کرمان متولد ۱۱ آذر ۷۹

کار حرفه ای او از سال ۹۶ و ۹۵ شروع شده اما ب طور کلی از سال ۹۲ تکست مینوشت.

هدفم جذب مخاطب نیست هدفم اینه ک هرحرفی ک میزنم باعث بشه که مخاطبم به فکر واداشته بشه

MCJ از سال ۹۴ برگزار کننده میتینگای رپ سیرجان
عضو گروه استودیوی رپونیسم در سیرجان
سبک کار: اجتماعی . دلنوشت . گنگ

 

آثار MCJ تحت لیبل انتشاری رسانه استعداد جوان منتشر خواهد شد.

1