سپهر زعو Sepehr Zeo

SepehrZeo سپهر زعو

سپهر زعو SepehrZeo

سپهر فروتن ؛ ملقب به سپهر زِعو ، متولد شهر رشت – ۲۶ آبان ۱۳۸۰

سپهر از سن پایین گوش به آهنگ های رپفارسی سپرده و اطلاعات کامل درباره ی هیپ هاپ در ایران و درکل رپ جهانی را دارد.

حدود ۴ سال فقط به گوش کردن رپ پرداخته و سعی بر این داشته که عمق علم موسیقی اش را در قالب هیپ هاپ افزایش دهد.

در سن ۱۴ سالگی شروع به نوشتن متن های متعدد و در سبک های مختلفی از هیپ هاپ کرده که مانند هر رپ کن دیگری که کارها و متن های اولش ضعیف است ، بسیار ضعیف بوده ، تا اینکه تصمیم گرفت اولین اثر رسمی خود را منتشر کند ، که با انتشار آن کار از بازخورد های خوبی برخوردار بوده ، بعد آن کار با یکی از دوستانش لیبل رسمی به نام “آدرنالین” را تشکیل دادند که باز هم با بازخورد و حمایت خوبی درحال رشد بودند.

  • سپهر هنگامی که در لیبل “آدرنالین” بود ۱۲ سینگل ترک ، با همکاری های متعدد منتشر شد.

سپهر فروتن بخاطر دلایل شخصی از لیبل “آدرنالین” جدا شده و هم اکنون در لیبل “پانچ” در حال فعالیت میباشد ، و با هدف های روشن و برنامه های بزرگتر فعالیت خود را در این سبک ، یا زندگی ، ادامه میدهد.

آثار سپهر زعو تحت لیبل انتشاری رسانه استعداد جوان منتشر خواهد شد.

1