پیشنهادی
تهی و امیر تتلو
هلش
00:00 / 00:00

بایگانی نظرسنجی‌ها

بنظر شما بهترین رپر در سال 1398 کدام رپر است؟
 • رضا پیشرو 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • جرشا 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بهزاد لیتو 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • علی سورنا 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • عرفان پایدار 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • سوگند 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • زخمی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • اکتاو 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امیرخلوت 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • جیدال 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • تهم 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • رض 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بهوام 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • نیما نیموش 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • پوریا پوتک 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • شاهین نجفی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • حصین 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • شایع 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • صادق 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بیگرض 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • حمید صفت 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • قاف 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فدایی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • سیجل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • علی اوج 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امیر تتلو 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • سروش هیچکس 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • مهراد هیدن 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فرشاد 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امیر خلوت 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • سینا ساعی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • خشایار اس ار 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • سپهر خلصه 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • مافی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • سهراب ام جی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • علیرضا جی جی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • ویلسون 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • کوروش 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • آرتا 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امید قدر 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • یاس 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بامداد 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • موئر 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • آوا 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • تس 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • مرژاک 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • سانبوی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • اپیکور 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • معراج 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فرید 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • ممد عارض 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • ایمانمون 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • دیگرد 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • مدگل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 0
رأی دهندگان: 0
2020-02-20

درصورت موجود نبودن نام آرتیست مورد نظر را بنویسید
(تنها امکان رای دهی به 5 ارتیست وجود دارد)

6,521
20 فوریه 2020
نظرات
EstedadeJavan Company
EstedadeJavan Company
کمپانی استعداد جوان
00:00 / 00:00
بستن